IN-LINE 过滤器

简介


由于供气体用的热式质量流量计/控制器的固有结构,其产品对气体污染物非常敏感。为了提高平均故障间隔时间,一个非常重要的因数就是必须保证输入仪表的气体是干净的。内联过滤组件通过螺丝被固定在仪表入口,使其具有过滤功能。它包含一个316L烧结金属过滤器盒,适用于普通用途的过滤,并且可以应用恰当的溶剂来清洗。但如果气体中含有大量的微粒物质,最好使用一个上游过滤器。

可选

  • 低流量或者中等流式过滤器的仪表应该选择一个配有¼”内螺纹的入口连接;而高流量过滤器适合与配有½” 内螺纹的连接;超低流量过滤器配有一个1/8"连接。

  • 原则上应该选择低 ΔP的孔隙度; ΔP最好不要高于250到500mbar,并且孔隙度不应该大于5 μm。线滤波器压差可以帮助我们在网络上在线计算工具FLUIDAT计算

可供型号

形式

型号

压力等级 

绝对压力 (µm)

内/外接口

ultra-low-flow M-410-13  100 bar 0.5

I

1/8"female
M-420-13  200 bar

O

1/8"male
  M-410-16  100 bar 2

I

1/8"female
M-420-16  200 bar

O

1/8"male
  M-410-18  100 bar 7

I

1/8"female
M-420-18  200 bar

O

1/8"male
  M-410-20  100 bar 15

I

1/8"female
M-420-20  200 bar

O

1/8"male

形式

型号 

压力等级 

绝对压力 (µm)

内/外接口

low-flow M-411-13 100 bar 0.5 

I

1/4"female
M-421-13 200 bar

O

1/4"male
  M-411-16 100 bar

I

1/4"female  
M-421-16 200 bar

O

1/4"male
  M-411-18 100 bar

I

1/4"female
M-421-18 200 bar

O

1/4"male
  M-411-20 100 bar 15 

I

1/4"female
M-421-20 200 bar

O

1/4"male

形式

型号 

压力等级 

绝对压力 (µm)

内/外接口

medium-flow M-412-16 100 bar

I

1/4"female
M-422-16 200 bar

O

1/4"male
  M-412-17 100 bar

I

1/4"female
M-422-17 200 bar

O

1/4"male
  M-412-19 100 bar 10

I

1/4"female
M-422-19 200 bar

O

1/4"male
  M-412-21 100 bar 20

I

1/4"female
M-422-21 200 bar

O

1/4"male

形式

型号 

压力等级 

绝对压力 (µm)

内/外接口

high-flow M-413-16 100 bar

I

1/2"female
M-423-16 200 bar

O

1/2"male
  M-413-17 100 bar 5

I

1/2"female
M-423-17 200 bar

O

1/2"male
  M-413-19 100 bar 10

I

1/2"female
M-423-19 200 bar

O

1/2"male
  M-413-21 100 bar 20

I

1/2"female
M-423-21 200 bar

O

1/2"male
  M-413-33 100 bar 40 

I

1/2"female
M-423-33 200 bar

O

1/2"male

产品宣传册

需要更多信息,请点击产品宣传册 "IN-LINE 过滤器"

IN-LINE Filter groupEL-FLOW model with IN-LINE filterIN-FLOW model with IN-LINE filter
Share this page: